सरकारद्वारा सञ्चालित देवघाट वृद्धाश्रममा घाम ताप्दै वृद्धाहरु । तस्वीर: रासस