मुगुमा रहेको नेपालको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र रारा ताल । तस्वीर: रासस