जाजरकोट—डोल्पा सडक खण्डको ठुलीभेरी गाउँपालिकाको सुँ पानी खोलाको काठेपुल । ढुवानी र यातायातको साथी यो पुलले स्थानीयको कल्याण गरिरहेको छ । रासस